Giảm giá!
Giá gốc là: 6,000,000₫.Giá hiện tại là: 4,100,000₫.