Công tắc 2 chiều là gì ? cách đấu dây điện

Công tắc 2 chiều là một loại công tắc điện được sử dụng để điều khiển một đèn hoặc một thiết bị từ hai vị trí khác nhau. Thông thường, bạn sẽ gặp công tắc 2 chiều ở những địa điểm như cuối cầu thang, nơi bạn muốn có khả năng bật/tắt đèn từ cả trên và dưới.

Cách đấu dây điện cho công tắc 2 chiều như sau:

 1. Công Tắc:
  • Có 3 cổng trên công tắc: COM (Common), L1 (Line 1), và L2 (Line 2).
 2. Đèn hoặc Thiết Bị:
  • Cũng có 3 dây tương ứng: dây nối đến nguồn điện (L), dây nối đến đèn (Load), và dây nối đất (Ground).
 3. Đấu Dây:
  • Dây nguồn (L) từ nguồn điện nối vào cổng COM trên công tắc.
  • Dây nối đến đèn (Load) nối vào cổng L1 hoặc L2 tùy thuộc vào vị trí bạn muốn cài đặt công tắc.
  • Dây đất (Ground) nối vào cổng dành cho đất.
 4. Lặp Lại Quá Trình Ở Vị Trí Thứ 2:
  • Nếu bạn có một công tắc khác ở vị trí khác, lặp lại quá trình trên với cùng một nguồn điện.
 5. Kết Nối Dây Giữa Các Công Tắc:
  • Dây nối giữa cổng L1 ở công tắc 1 và cổng L1 ở công tắc 2.
  • Dây nối giữa cổng L2 ở công tắc 1 và cổng L2 ở công tắc 2.

Khi đó, bạn có thể bật/tắt đèn từ cả hai công tắc và giữ cho chúng đồng bộ. Nếu một công tắc bật đèn, công tắc còn lại cũng sẽ ở trạng thái bật và ngược lại. Điều này tạo ra một hệ thống linh hoạt và thuận tiện khi điều khiển ánh sáng từ nhiều vị trí khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *