TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

– Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, bán hàng các sản phẩm công ty phân phối. – Lên báo giá, soạn thảo hợp đồng. – Thu thập thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng cũ, khai thác tìm kiếm thêm khách hàng mới. – Kết hợp với kỹ thuật hỗ trợ xử lý sự […]